Doorpersbuizen

  • Buizen type K 600mm - 1400mm

    Gecentrifugeerde gewapende betonnen doorpersbuizen met verankerde stalen ring en ronde glijringverbinding +
  • Buizen type K 1400mm - 3200mm

    Vertikaal gestorte gewapende betonnen doorpersbuizen met verankerde stalen ring en ronde glijringverbinding +
  • Buizen type DI 1200mm - 1600mm

    Direct ontkiste gewapend betonnen doorpersbuizen met vaste stalen ring en glijringverbinding +