SOCEA op locatie

SOCEA op locatie – een kwestie van flexibiliteit

Een buizenfabriek in de onmiddellijke nabijheid van de werken? Dat is geen utopie maar een kwestie van flexibiliteit. In het kader van grote opdrachten voor riolerings- of waterleidingswerken behoren tijdelijke productie-eenheden op locatie tot de mogelijkheden. Dergelijke eenheid werd al opgezet in ondermeer Algerije. Veelal gebeurt dat in de nabijheid van een cementfabriek. De eenheid wordt uiterst functioneel ingericht, al of niet in een overdekte hal. Na voltooiing van de werken wordt alles weer ontmanteld en opgeruimd.

Produceren ter plaatse biedt verschillende voordelen:

  • Besparing – het betekent een aanzienlijke besparing in transportkosten.
  • Vereenvoudiging – de logistiek van het project wordt veel eenvoudiger, onder meer door het wegvallen van invoerformaliteiten en specifieke vergunningen.
  • Toegevoegde waarde – productie op locatie biedt werkgelegenheid aan de lokale bevolking.